اموزش تخصصی لیزر موهای زائد با دستگاه دایود

اموزش لیزر موهای زائد

/laser-hair-removal-training-3

اموزش لیزر موهای زائد و اخذ مدرک معتبر جهت شروع بکار در بیمارستانها. کلینیکها و مراکز درمانی و  مطبها