ازمون تزریق ژل و بوتاکس


ازمون تزریق ژل و بوتاکس

به مرکز مطالعات و تحقیقات فناوریهای نوین آسمان خوش آمدید .

به نکات زیر توجه نمایید.

مشخصات خود را کامل نمایید.

مدت زمان پاسخ گویی 20 دقیقه میباشد.

میزان امتیاز جواب صحیح هر سوال 10 امتیاز میباشد.

جمعا 100 امتیاز میباشد.

تعهد نامه آزمون تزریق ژل و بوتاکس

اینجانب متعهد میشوم بدون رجوع به جزوات و در 20 دقیقه در آزمون شرکت نماییم.

شرکت در آزمون به منظر تایید این تعهد نامه میباشد.

لطفا از این لحظه شروع به پاسخ گویی نمایید.

موفق باشید.


  • {{value}}
تاریخ را بنویسید. تاریخ را کوچک‌تر از 15 حرف بنویسید. نگارش فیلد تاریخ معتبر نیست. مقدار را مانند نمونه بنویسید: 1403/04/04
زمان را بنویسید. زمان را کوچک‌تر از 5 حرف بنویسید. زمان را به صورت 2 عدد یک یا دو رقمی بنویسید و توسط حرف دو-نقطه از هم جدا کنید. مانند: 01:57

نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

لطفا نام و نام خانوادگی به فارسی تایپ نمایید.

کد ملی را بنویسید. کد ملی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد ملی را بصورت عدد 10 رقمی و بدون خط تیره بنویسید.

لطفا شماره ملی را تایپ نمایید.

شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.

لطفا شماره موبایل را تایپ نمایید.

استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
جنسیت را انتخاب کنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
7-قبل از تزریق ژل بهتر است چه مسکن هایی مصرف نکنیم ؟ 4 مورد را نام ببرید؟ را بنویسید. 7-قبل از تزریق ژل بهتر است چه مسکن هایی مصرف نکنیم ؟ 4 مورد را نام ببرید؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
8- بوتاکس چیست؟ را بنویسید. 8- بوتاکس چیست؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
9-مکانیسم اثر بوتاکس و رفع چین و چروک چگونه انجام میشود ؟ را بنویسید. 9-مکانیسم اثر بوتاکس و رفع چین و چروک چگونه انجام میشود ؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.
10-رعایت چه نکاتی بعد از تزریق بوتاکس الزامی میباشد ؟2 مورد را بفرمایید؟ را بنویسید. 10-رعایت چه نکاتی بعد از تزریق بوتاکس الزامی میباشد ؟2 مورد را بفرمایید؟ را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

کمی صبر کنید...