گواهینامه لیزر موهای زائد

تصویر
استعلام گواهینامه لیزر موهای زائد(دوره پیشرفته)کلاسهای الکس (دایود )

شماره و تاریخ
نام و نام خانوادگی:اقای حسن غلامی مته کلائی
تاریخ :1399/09/20
شماره:   80178